Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insulation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "isolering" till svenska språket

EnglishSwedish

Insulation

[Isolering]
/ɪnsəleʃən/

noun

1. The state of being isolated or detached

 • "The insulation of england was preserved by the english channel"
  synonym:
 • insulation
 • ,
 • insularity
 • ,
 • insularism
 • ,
 • detachment

1. Tillståndet att vara isolerad eller fristående

 • "Englands isolering bevarades av engelska kanalen"
  synonym:
 • isolering
 • ,
 • insularitet
 • ,
 • insularism
 • ,
 • avskildhet

2. A material that reduces or prevents the transmission of heat or sound or electricity

  synonym:
 • insulating material
 • ,
 • insulant
 • ,
 • insulation

2. Ett material som minskar eller förhindrar överföring av värme eller ljud eller elektricitet

  synonym:
 • isoleringsmaterial
 • ,
 • insulant
 • ,
 • isolering

3. The act of protecting something by surrounding it with material that reduces or prevents the transmission of sound or heat or electricity

  synonym:
 • insulation

3. Handlingen att skydda något genom att omge det med material som minskar eller förhindrar överföring av ljud eller värme eller elektricitet

  synonym:
 • isolering

Examples of using

This packaging material provides heat insulation.
Detta förpackningsmaterial ger värmeisolering.
The disadvantage of excellent insulation is that it quickly leads to overheating.
Nackdelen med utmärkt isolering är att det snabbt leder till överhettning.