Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inspirational" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inspirerande" till svenska språket

EnglishSwedish

Inspirational

[Inspirerande]
/ɪnspəreʃənəl/

adjective

1. Imparting a divine influence on the mind and soul

    synonym:
  • inspirational

1. Att förmedla ett gudomligt inflytande på sinnet och själen

    synonym:
  • inspirerande