Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inspect" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inspektera" till svenska språket

EnglishSwedish

Inspect

[Inspektera]
/ɪnspɛkt/

verb

1. Look over carefully

 • "Please inspect your father's will carefully"
  synonym:
 • inspect

1. Titta noga över

 • "Vänligen inspektera din fars testamente noggrant"
  synonym:
 • inspektera

2. Come to see in an official or professional capacity

 • "The governor visited the prison"
 • "The grant administrator visited the laboratory"
  synonym:
 • visit
 • ,
 • inspect

2. Kom för att se i officiell eller professionell egenskap

 • "Guvernören besökte fängelset"
 • "Bidragsförvaltaren besökte laboratoriet"
  synonym:
 • besök
 • ,
 • inspektera

3. Examine carefully for accuracy with the intent of verification

 • "Audit accounts and tax returns"
  synonym:
 • audit
 • ,
 • scrutinize
 • ,
 • scrutinise
 • ,
 • inspect

3. Undersök noggrant för noggrannhet med avsikten att verifiera

 • "Revisionskonton och skattedeklarationer"
  synonym:
 • revision
 • ,
 • granska
 • ,
 • inspektera

Examples of using

If you don't mind, may we inspect your suitcase?
Om du inte har något emot det, får vi inspektera din resväska?