Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inset" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "insatt" till svenska språket

EnglishSwedish

Inset

[Infälld]
/ɪnsɛt/

noun

1. A small picture inserted within the bounds or a larger one

  synonym:
 • inset

1. En liten bild infogad inom gränserna eller en större

  synonym:
 • infälld

2. An artifact that is inserted or is to be inserted

  synonym:
 • insert
 • ,
 • inset

2. En artefakt som sätts in eller ska sättas in

  synonym:
 • infoga
 • ,
 • infälld

3. A piece of material used to strengthen or enlarge a garment

  synonym:
 • gusset
 • ,
 • inset

3. En bit material som används för att förstärka eller förstora ett plagg

  synonym:
 • kil
 • ,
 • infälld

verb

1. Set or place in

  synonym:
 • inset

1. Sätt eller placera i

  synonym:
 • infälld