Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insecure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "osäker" till svenska språket

EnglishSwedish

Insecure

[Osäker]
/ɪnsəkjər/

adjective

1. Not firm or firmly fixed

 • Likely to fail or give way
 • "The hinge is insecure"
  synonym:
 • insecure

1. Inte fast eller fast fixerad

 • Sannolikt att misslyckas eller ge vika
 • "Gångjärnet är osäkert"
  synonym:
 • osäker

2. Lacking in security or safety

 • "His fortune was increasingly insecure"
 • "An insecure future"
  synonym:
 • insecure
 • ,
 • unsafe

2. Bristande säkerhet eller säkerhet

 • "Hans förmögenhet blev allt mer osäker"
 • "En osäker framtid"
  synonym:
 • osäker

3. Lacking self-confidence or assurance

 • "An insecure person lacking mental stability"
  synonym:
 • insecure

3. Saknar självförtroende eller försäkran

 • "En osäker person som saknar mental stabilitet"
  synonym:
 • osäker

4. Not safe from attack

  synonym:
 • insecure
 • ,
 • unsafe

4. Inte säker från attack

  synonym:
 • osäker

Examples of using

She felt insecure about her future.
Hon kände sig osäker på sin framtid.