Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insect" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "insekt" till svenska språket

EnglishSwedish

Insect

[Insekt]
/ɪnsɛkt/

noun

1. Small air-breathing arthropod

  synonym:
 • insect

1. Liten luftandande leddjur

  synonym:
 • insekt

2. A person who has a nasty or unethical character undeserving of respect

  synonym:
 • worm
 • ,
 • louse
 • ,
 • insect
 • ,
 • dirt ball

2. En person som har en otäck eller oetisk karaktär som inte förtjänar respekt

  synonym:
 • mask
 • ,
 • lus
 • ,
 • insekt
 • ,
 • smutsboll

Examples of using

An insect is a small animal and it has six legs.
En insekt är ett litet djur och den har sex ben.
What do you call this insect in English?
Vad kallar du denna insekt på engelska?