Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inquisition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inkvisition" till svenska språket

EnglishSwedish

Inquisition

[Inkvisition]
/ɪnkwəzɪʃən/

noun

1. A former tribunal of the roman catholic church (1232-1820) created to discover and suppress heresy

  synonym:
 • Inquisition

1. En tidigare tribunal för den romersk-katolska kyrkan (1232-1820) skapad för att upptäcka och undertrycka kätteri

  synonym:
 • Inkvisition

2. A severe interrogation (often violating the rights or privacy of individuals)

  synonym:
 • inquisition

2. Ett strängt förhör (som ofta kränker enskildas rättigheter eller integritet)

  synonym:
 • inkvisition