Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inoffensive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inoffensiv" till svenska språket

EnglishSwedish

Inoffensive

[Oförarglig]
/ɪnəfɛnsɪv/

adjective

1. Not causing anger or annoyance

 • "Inoffensive behavior"
  synonym:
 • inoffensive
 • ,
 • unoffending

1. Inte orsakar ilska eller irritation

 • "Oförargligt beteende"
  synonym:
 • oförarglig

2. Giving no offense

 • "A quiet inoffensive man"
 • "A refreshing inoffensive stimulant"
  synonym:
 • inoffensive

2. Att inte ta illa upp

 • "En tyst oförarglig man"
 • "Ett uppfriskande oförargligt stimulerande medel"
  synonym:
 • oförarglig

3. Substituting a mild term for a harsher or distasteful one

 • "`peepee' is a common euphemistic term"
  synonym:
 • euphemistic
 • ,
 • inoffensive

3. Att ersätta en hårdare eller osmaklig term med en mild term

 • "`peepee' är en vanlig eufemistisk term"
  synonym:
 • eufemistisk
 • ,
 • oförarglig