Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "innovative" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "innovativ" till svenska språket

EnglishSwedish

Innovative

[Innovativ]
/ɪnəvetɪv/

adjective

1. Ahead of the times

 • "The advanced teaching methods"
 • "Had advanced views on the subject"
 • "A forward-looking corporation"
 • "Is british industry innovative enough?"
  synonym:
 • advanced
 • ,
 • forward-looking
 • ,
 • innovative
 • ,
 • modern

1. Före tiderna

 • "De avancerade undervisningsmetoderna"
 • "Hade avancerade synpunkter i ämnet"
 • "Ett framåtblickande företag"
 • "Är brittisk industri tillräckligt innovativ?"
  synonym:
 • avancerad
 • ,
 • framåtblickande
 • ,
 • innovativ
 • ,
 • modern

2. Being or producing something like nothing done or experienced or created before

 • "Stylistically innovative works"
 • "Innovative members of the artistic community"
 • "A mind so innovational, so original"
  synonym:
 • innovative
 • ,
 • innovational
 • ,
 • groundbreaking

2. Att vara eller producera något som ingenting gjort eller upplevt eller skapat tidigare

 • "Stilistiskt innovativa verk"
 • "Innovativa medlemmar av den konstnärliga gemenskapen"
 • "Ett sinne så innovativt, så originellt"
  synonym:
 • innovativ
 • ,
 • banbrytande