Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "injustice" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "orättvisa" till svenska språket

EnglishSwedish

Injustice

[Orättvisa]
/ɪnʤəstɪs/

noun

1. An unjust act

  synonym:
 • injustice
 • ,
 • unfairness
 • ,
 • iniquity
 • ,
 • shabbiness

1. En orättvis handling

  synonym:
 • orättvisa
 • ,
 • orättfärdighet
 • ,
 • sjaskighet

2. The practice of being unjust or unfair

  synonym:
 • injustice
 • ,
 • unjustness

2. Bruket att vara orättvis eller orättvis

  synonym:
 • orättvisa

Examples of using

People talk sometimes of a bestial cruelty, but that's a great injustice and insult to the beasts; a beast can never be so cruel as a man, so artistically cruel. The tiger only tears and gnaws, that's all he can do. He would never think of nailing people by the ears, even if he were able to do it.
Folk talar ibland om en bestialisk grymhet, men det är en stor orättvisa och förolämpning mot bestarna; ett odjur kan aldrig vara så grymt som en man, så konstnärligt grymt. Tigern bara tårar och gnager, det är allt han kan göra. Han skulle aldrig tänka på att spika folk i öronen, även om han kunde göra det.