Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inhabited" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bebodd" till svenska språket

EnglishSwedish

Inhabited

[Bebodd]
/ɪnhæbətəd/

adjective

1. Having inhabitants

  • Lived in
  • "The inhabited regions of the earth"
    synonym:
  • inhabited

1. Ha invånare

  • Bodde i
  • "Jordens bebodda trakter"
    synonym:
  • bebodd

Examples of using

When Columbus discovered America, bison (American buffalo) inhabited a wide-ranging area.
När Columbus upptäckte Amerika bebodde bison (amerikansk buffel) ett vidsträckt område.
Canada, a country covered with snows and ices eight months of the year, inhabited by barbarians, bears and beavers.
Kanada, ett land täckt av snö och is åtta månader om året, bebott av barbarer, björnar och bävrar.