Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ingenuous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "genial" till svenska språket

EnglishSwedish

Ingenuous

[Genialisk]
/ɪnʤɛnjuəs/

adjective

1. Characterized by an inability to mask your feelings

 • Not devious
 • "An ingenuous admission of responsibility"
  synonym:
 • ingenuous
 • ,
 • artless

1. Kännetecknas av en oförmåga att maskera dina känslor

 • Inte lurig
 • "Ett genialiskt erkännande av ansvar"
  synonym:
 • genialisk
 • ,
 • konstlös

2. Lacking in sophistication or worldliness

 • "A child's innocent stare"
 • "His ingenuous explanation that he would not have burned the church if he had not thought the bishop was in it"
  synonym:
 • innocent
 • ,
 • ingenuous

2. Saknar sofistikering eller världslighet

 • "Ett barns oskyldiga blick"
 • "Hans geniala förklaring att han inte skulle ha bränt kyrkan om han inte hade trott att biskopen var i den"
  synonym:
 • oskyldig
 • ,
 • genialisk