Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infrastructure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "infrastruktur" till svenska språket

EnglishSwedish

Infrastructure

[Infrastruktur]
/ɪnfrəstrəkʧər/

noun

1. The basic structure or features of a system or organization

  synonym:
 • infrastructure
 • ,
 • substructure

1. Den grundläggande strukturen eller egenskaperna hos ett system eller en organisation

  synonym:
 • infrastruktur
 • ,
 • understruktur

2. The stock of basic facilities and capital equipment needed for the functioning of a country or area

 • "The industrial base of japan"
  synonym:
 • infrastructure
 • ,
 • base

2. Beståndet av grundläggande anläggningar och kapitalutrustning som behövs för att ett land eller område ska fungera

 • "Japans industriella bas"
  synonym:
 • infrastruktur
 • ,
 • bas

Examples of using

The infrastructure of an application is directly related to its overall performance.
Infrastrukturen för en applikation är direkt relaterad till dess övergripande prestanda.