Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "informal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "informell" till svenska språket

EnglishSwedish

Informal

[Informell]
/ɪnfɔrməl/

adjective

1. Not formal

 • "Conservative people unaccustomed to informal dress"
 • "An informal free-and-easy manner"
 • "An informal gathering of friends"
  synonym:
 • informal

1. Inte formellt

 • "Konservativa människor som inte är vana vid informell klädsel"
 • "Ett informellt fritt och enkelt sätt"
 • "En informell sammankomst av vänner"
  synonym:
 • informell

2. Not officially recognized or controlled

 • "An informal agreement"
 • "A loose organization of the local farmers"
  synonym:
 • informal
 • ,
 • loose

2. Inte officiellt erkänd eller kontrollerad

 • "Ett informellt avtal"
 • "En lös organisation av de lokala bönderna"
  synonym:
 • informell
 • ,
 • lös

3. Used of spoken and written language

  synonym:
 • informal

3. Används av talat och skriftspråk

  synonym:
 • informell

4. Having or fostering a warm or friendly and informal atmosphere

 • "Had a cozy chat"
 • "A relaxed informal manner"
 • "An intimate cocktail lounge"
 • "The small room was cozy and intimate"
  synonym:
 • cozy
 • ,
 • intimate
 • ,
 • informal

4. Att ha eller främja en varm eller vänlig och informell atmosfär

 • "Hade en mysig pratstund"
 • "Ett avslappnat informellt sätt"
 • "En intim cocktaillounge"
 • "Det lilla rummet var mysigt och intimt"
  synonym:
 • mysigt
 • ,
 • intim
 • ,
 • informell