Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inflexible" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oflexibel" till svenska språket

EnglishSwedish

Inflexible

[Oflexibel]
/ɪnflɛksəbəl/

adjective

1. Incapable of change

 • "A man of inflexible purpose"
  synonym:
 • inflexible

1. Oförmögen till förändring

 • "En man med oflexibelt syfte"
  synonym:
 • oflexibel

2. Not making concessions

 • "Took an uncompromising stance in the peace talks"
 • "Uncompromising honesty"
  synonym:
 • uncompromising
 • ,
 • sturdy
 • ,
 • inflexible

2. Att inte göra eftergifter

 • "Intog en kompromisslös hållning i fredssamtalen"
 • "Kompromisslös ärlighet"
  synonym:
 • kompromisslös
 • ,
 • robust
 • ,
 • oflexibel

3. Resistant to being bent

 • "An inflexible iron bar"
 • "An inflexible knife blade"
  synonym:
 • inflexible

3. Resistent mot att vara böjd

 • "En oflexibel järnstång"
 • "Ett oflexibelt knivblad"
  synonym:
 • oflexibel

4. Incapable of adapting or changing to meet circumstances

 • "A rigid disciplinarian"
 • "An inflexible law"
 • "An unbending will to dominate"
  synonym:
 • inflexible
 • ,
 • rigid
 • ,
 • unbending

4. Oförmögen att anpassa eller ändra för att möta omständigheterna

 • "En stel disciplinär"
 • "En oflexibel lag"
 • "En oböjlig vilja att dominera"
  synonym:
 • oflexibel
 • ,
 • stel
 • ,
 • oböjlig