Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infernal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "infernal" till svenska språket

EnglishSwedish

Infernal

[Infernalisk]
/ɪnfərnəl/

noun

1. An inhabitant of hell

 • "His roar made the infernals quake"
  synonym:
 • infernal

1. En invånare i helvetet

 • "Hans dån fick infernalierna att skaka"
  synonym:
 • infernalisk

adjective

1. Characteristic of or resembling hell

 • "Infernal noise"
 • "Infernal punishment"
  synonym:
 • infernal

1. Kännetecknande för eller liknar helvetet

 • "Infernaliskt brus"
 • "Infernaliskt straff"
  synonym:
 • infernalisk

2. Extremely evil or cruel

 • Expressive of cruelty or befitting hell
 • "Something demonic in him--something that could be cruel"
 • "Fires lit up a diabolic scene"
 • "Diabolical sorcerers under the influence of devils"
 • "A fiendish despot"
 • "Hellish torture"
 • "Infernal instruments of war"
 • "Satanic cruelty"
 • "Unholy grimaces"
  synonym:
 • demonic
 • ,
 • diabolic
 • ,
 • diabolical
 • ,
 • fiendish
 • ,
 • hellish
 • ,
 • infernal
 • ,
 • satanic
 • ,
 • unholy

2. Extremt ond eller grym

 • Uttryck för grymhet eller anstår helvetet
 • "Något demoniskt i honom - något som kan vara grymt"
 • "Bränder lyste upp en djävulsk scen"
 • "Diaboliska trollkarlar under inflytande av djävlar"
 • "En djävulsk despot"
 • "Helvetisk tortyr"
 • "Infernaliska krigsinstrument"
 • "Satanisk grymhet"
 • "Oheliga grimaser"
  synonym:
 • demonisk
 • ,
 • djävulsk
 • ,
 • djävulskt
 • ,
 • helvetiskt
 • ,
 • infernalisk
 • ,
 • sataniskt
 • ,
 • ohelig

3. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

3. Sprängämnen som används informellt som förstärkare

 • "Han är en sprängd idiot"
 • "Det är en skylld skam"
 • "En skuld för kall vinter"
 • "Inte en välsignad krona"
 • "Jag blir förbannad (eller välsignad eller förbannad eller förbannad) om jag gör något sådant"
 • "Han är en jävla (eller jävla eller jävla) dåre"
 • "En deuced idiot"
 • "En infernalisk olägenhet"
  synonym:
 • blästrad
 • ,
 • skylla
 • ,
 • skyllde på
 • ,
 • välsignad
 • ,
 • jävla
 • ,
 • förbannad
 • ,
 • deuced
 • ,
 • herregud
 • ,
 • för helvete
 • ,
 • infernalisk

4. Of or pertaining to or characteristic of a very uncontrolled and intense fire

 • "Infernal heat"
  synonym:
 • infernal

4. Av eller hänför sig till eller kännetecknande för en mycket okontrollerad och intensiv brand

 • "Infernalisk värme"
  synonym:
 • infernalisk

5. Being of the underworld

 • "Infernal regions"
  synonym:
 • infernal

5. Att vara av underjorden

 • "Infernaliska regioner"
  synonym:
 • infernalisk