Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infected" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smittad" till svenska språket

EnglishSwedish

Infected

[Smittade]
/ɪnfɛktɪd/

adjective

1. Containing or resulting from disease-causing organisms

 • "A septic sore throat"
 • "A septic environment"
 • "Septic sewage"
  synonym:
 • septic
 • ,
 • infected

1. Innehållande eller härrörande från sjukdomsframkallande organismer

 • "En septisk halsont"
 • "En septisk miljö"
 • "Septiskt avloppsvatten"
  synonym:
 • septisk
 • ,
 • infekterad

Examples of using

The hospital quarantined the infected patients to avoid cross infection.
Sjukhuset satte de infekterade patienterna i karantän för att undvika korsinfektion.
A virus infected Tom's computer.
Ett virus infekterade Toms dator.
It's not clear whether the cucumber infected the people, or if the people infected the cucumber.
Det är inte klart om gurkan infekterade människorna, eller om människorna infekterade gurkan.