Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infantile" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "infantil" till svenska språket

EnglishSwedish

Infantile

[Infantil]
/ɪnfəntɪl/

adjective

1. Indicating a lack of maturity

 • "Childish tantrums"
 • "Infantile behavior"
  synonym:
 • childish
 • ,
 • infantile

1. Indikerar bristande mognad

 • "Barnsliga raserianfall"
 • "Infantilt beteende"
  synonym:
 • barnslig
 • ,
 • infantil

2. Of or relating to infants or infancy

 • "Infantile paralysis"
  synonym:
 • infantile

2. Av eller relaterade till spädbarn eller spädbarn

 • "Infantil förlamning"
  synonym:
 • infantil

3. Being or befitting or characteristic of an infant

 • "Infantile games"
  synonym:
 • infantile

3. Att vara eller anstår eller karakteristisk för ett spädbarn

 • "Infantila spel"
  synonym:
 • infantil

Examples of using

"Left-Wing" communism is an infantile disorder.
"Vänster" kommunism är en infantil störning.