Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inevitably" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oundvikligen" till svenska språket

EnglishSwedish

Inevitably

[Oundvikligen]
/ɪnɛvətəbli/

adverb

1. In such a manner as could not be otherwise

 • "It is necessarily so"
 • "We must needs by objective"
  synonym:
 • inevitably
 • ,
 • necessarily
 • ,
 • of necessity
 • ,
 • needs

1. På ett sådant sätt som inte kunde vara annorlunda

 • "Det är nödvändigtvis så"
 • "Vi måste behöva genom mål"
  synonym:
 • oundvikligen
 • ,
 • nödvändigtvis
 • ,
 • av nödvändighet
 • ,
 • behov

2. By necessity

 • "The situation slid inescapably toward disaster "
  synonym:
 • inescapably
 • ,
 • ineluctably
 • ,
 • inevitably
 • ,
 • unavoidably

2. Av nödvändighet

 • "Situationen gled ofrånkomligt mot katastrof "
  synonym:
 • ofrånkomligt
 • ,
 • oundvikligen
 • ,
 • oundvikligt

Examples of using

Due to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.
På grund av sina höga betyg kommer han oundvikligen att bli antagen till universitetet.