Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "indestructible" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oförstörbar" till svenska språket

EnglishSwedish

Indestructible

[Oförstörbar]
/ɪndəstrəktɪbəl/

adjective

1. Not easily destroyed

  synonym:
 • indestructible

1. Inte lättförstörd

  synonym:
 • oförstörbar

2. Very long lasting

 • "Less durable rocks were gradually worn away to form valleys"
 • "The perdurable granite of the ancient appalachian spine of the continent"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • indestructible
 • ,
 • perdurable
 • ,
 • undestroyable

2. Mycket långvarig

 • "Mindre hållbara stenar nöts gradvis bort för att bilda dalar"
 • "Den varaktiga graniten från den antika appalachiska ryggraden på kontinenten"
  synonym:
 • hållbar
 • ,
 • oförstörbar
 • ,
 • varaktig