Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incur" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "incur" till svenska språket

EnglishSwedish

Incur

[Ådra sig]
/ɪnkər/

verb

1. Make oneself subject to

 • Bring upon oneself
 • Become liable to
 • "People who smoke incur a great danger to their health"
  synonym:
 • incur

1. Göra sig underkastad

 • Ta på sig
 • Bli ansvarig för
 • "Människor som röker ådrar sig en stor fara för sin hälsa"
  synonym:
 • ådra sig

2. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

2. Få en specificerad behandling (abstrakt)

 • "Dessa aspekter av civilisationen kommer inte till uttryck eller får en tolkning"
 • "Hans film fick en bra recension"
 • "Jag har inget annat än problem för mina goda avsikter"
  synonym:
 • ta emot
 • ,
 • ,
 • hitta
 • ,
 • erhålla
 • ,
 • ådra sig