Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incomparable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ojämförlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Incomparable

[Ojämförlig]
/ɪnkɑmpərəbəl/

adjective

1. Such that comparison is impossible

 • Unsuitable for comparison or lacking features that can be compared
 • "An incomparable week of rest and pleasure"
 • "The computer proceeds with its incomparable logic and efficiency"
 • "This report is incomparable with the earlier ones because of different breakdowns of the data"
  synonym:
 • incomparable
 • ,
 • uncomparable

1. Sådan att jämförelse är omöjlig

 • Olämplig för jämförelse eller saknar egenskaper som kan jämföras
 • "En makalös vecka av vila och nöje"
 • "Datorn fortsätter med sin ojämförliga logik och effektivitet"
 • "Denna rapport är ojämförlig med de tidigare på grund av olika uppdelningar av data"
  synonym:
 • makalös
 • ,
 • oförliknelig

Examples of using

Her beauty is incomparable.
Hennes skönhet är makalös.