Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inclusive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inkluderande" i svenska språket

EnglishSwedish

Inclusive

[Inkluderande]
/ɪnklusɪv/

adjective

1. Including much or everything

 • And especially including stated limits
 • "An inclusive art form"
 • "An inclusive fee"
 • "His concept of history is modern and inclusive"
 • "From monday to friday inclusive"
  synonym:
 • inclusive

1. Inklusive mycket eller allt

 • Och särskilt inklusive angivna gränser
 • "En inkluderande konstform"
 • "En inkluderande avgift"
 • "Hans historiebegrepp är modernt och inkluderande"
 • "Från måndag till fredag inklusive"
  synonym:
 • inkluderande