Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incident" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "incident" till svenska språket

EnglishSwedish

Incident

[Incident]
/ɪnsədənt/

noun

1. A single distinct event

  synonym:
 • incident

1. En enda distinkt händelse

  synonym:
 • incident

2. A public disturbance

 • "The police investigated an incident at the bus station"
  synonym:
 • incident

2. En allmän störning

 • "Polisen utredde en incident på busstationen"
  synonym:
 • incident

adjective

1. Falling or striking of light rays on something

 • "Incident light"
  synonym:
 • incident

1. Fallande eller slående av ljusstrålar på något

 • "Incidentljus"
  synonym:
 • incident

2. (sometimes followed by `to') minor or casual or subordinate in significance or nature or occurring as a chance concomitant or consequence

 • "Incidental expenses"
 • "The road will bring other incidental advantages"
 • "Extra duties incidental to the job"
 • "Labor problems incidental to a rapid expansion"
 • "Confusion incidental to a quick change"
  synonym:
 • incidental
 • ,
 • incident

2. (ibland följt av `to') mindre eller tillfällig eller underordnad i betydelse eller natur eller förekommer som en slump samtidigt eller konsekvens

 • "Oavsiktliga utgifter"
 • "Vägen kommer att medföra andra tillfälliga fördelar"
 • "Extra arbetsuppgifter i samband med jobbet"
 • "Arbetsproblem i samband med en snabb expansion"
 • "Förvirring i samband med en snabb förändring"
  synonym:
 • tillfällig
 • ,
 • incident

Examples of using

I'll tell you about the incident that occured in our village.
Jag ska berätta om händelsen som inträffade i vår by.
I hope the incident will go unnoticed.
Jag hoppas att händelsen går obemärkt förbi.
Different people tell different versions of the incident.
Olika personer berättar olika versioner av händelsen.