Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inappropriate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "olämplig" till svenska språket

EnglishSwedish

Inappropriate

[Olämplig]
/ɪnəproʊpriɪt/

adjective

1. Not suitable for a particular occasion etc

 • "Noise seems inappropriate at a time of sadness"
 • "Inappropriate shoes for a walk on the beach"
 • "Put inappropriate pressure on them"
  synonym:
 • inappropriate

1. Inte lämplig för ett visst tillfälle etc

 • "Buller verkar olämpligt i en tid av sorg"
 • "Olämpliga skor för en promenad på stranden"
 • "Sätt olämplig press på dem"
  synonym:
 • olämplig

2. Not in keeping with what is correct or proper

 • "Completely inappropriate behavior"
  synonym:
 • inappropriate
 • ,
 • incompatible
 • ,
 • out or keeping(p)
 • ,
 • unfitting

2. Inte i linje med vad som är korrekt eller korrekt

 • "Fullständigt olämpligt beteende"
  synonym:
 • olämplig
 • ,
 • oförenlig
 • ,
 • ute eller förvarar(p)

Examples of using

The students acted in an inappropriate manner.
Eleverna agerade på ett olämpligt sätt.
That would be inappropriate.
Det vore olämpligt.
I think you know that's inappropriate.
Jag tror att du vet att det är olämpligt.