Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "improper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "olämplig" till svenska språket

EnglishSwedish

Improper

[Felaktig]
/ɪmprɑpər/

adjective

1. Not suitable or right or appropriate

 • "Slightly improper to dine alone with a married man"
 • "Improper medication"
 • "Improper attire for the golf course"
  synonym:
 • improper

1. Inte lämplig eller rätt eller lämplig

 • "Något olämpligt att äta ensam med en gift man"
 • "Olämplig medicinering"
 • "Olämplig klädsel för golfbanan"
  synonym:
 • felaktig

2. Not conforming to legality, moral law, or social convention

 • "An unconventional marriage"
 • "Improper banking practices"
  synonym:
 • improper
 • ,
 • unconventional
 • ,
 • unlawful

2. Inte överensstämmer med laglighet, moralisk lag eller social konvention

 • "Ett okonventionellt äktenskap"
 • "Olämplig bankpraxis"
  synonym:
 • felaktig
 • ,
 • okonventionell
 • ,
 • olaglig

3. Not appropriate for a purpose or occasion

 • "Said all the wrong things"
  synonym:
 • improper
 • ,
 • wrong

3. Inte lämpligt för ett syfte eller tillfälle

 • "Sa alla fel saker"
  synonym:
 • felaktig
 • ,
 • fel