Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imply" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "imply" till svenska språket

EnglishSwedish

Imply

[Implicera]
/ɪmplaɪ/

verb

1. Express or state indirectly

  synonym:
 • imply
 • ,
 • connote

1. Uttrycka eller ange indirekt

  synonym:
 • antyda
 • ,
 • konnotera

2. Suggest as a logically necessary consequence

 • In logic
  synonym:
 • imply

2. Föreslå som en logiskt nödvändig konsekvens

 • I logiken
  synonym:
 • antyda

3. Have as a logical consequence

 • "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
  synonym:
 • entail
 • ,
 • imply
 • ,
 • mean

3. Har som logisk följd

 • "Vattenbristen gör att vi måste sluta ta långa duschar"
  synonym:
 • medföra
 • ,
 • antyda
 • ,
 • betyda

4. Suggest that someone is guilty

  synonym:
 • incriminate
 • ,
 • imply
 • ,
 • inculpate

4. Föreslå att någon är skyldig

  synonym:
 • anklaga
 • ,
 • antyda
 • ,
 • inskärpa

5. Have as a necessary feature

 • "This decision involves many changes"
  synonym:
 • imply
 • ,
 • involve

5. Ha som en nödvändig funktion

 • "Detta beslut innebär många förändringar"
  synonym:
 • antyda
 • ,
 • involvera

Examples of using

Does "juice" in Japan imply juice in a can?
Innebär "juice" i Japan juice i en burk?