Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impasse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "impasse" till svenska språket

EnglishSwedish

Impasse

[Återgå]
/ɪmpæs/

noun

1. A situation in which no progress can be made or no advancement is possible

 • "Reached an impasse on the negotiations"
  synonym:
 • deadlock
 • ,
 • dead end
 • ,
 • impasse
 • ,
 • stalemate
 • ,
 • standstill

1. En situation där inga framsteg kan göras eller inga framsteg är möjliga

 • "Nådde ett dödläge i förhandlingarna"
  synonym:
 • dödläge
 • ,
 • återvändsgränd
 • ,
 • stillastående

2. A street with only one way in or out

  synonym:
 • blind alley
 • ,
 • cul de sac
 • ,
 • dead-end street
 • ,
 • impasse

2. En gata med bara en väg in eller ut

  synonym:
 • blindgränd
 • ,
 • cul de sac
 • ,
 • återvändsgränd