Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "immediately" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omedelbart" till svenska språket

EnglishSwedish

Immediately

[Omedelbart]
/ɪmidiətli/

adverb

1. Without delay or hesitation

 • With no time intervening
 • "He answered immediately"
 • "Found an answer straightaway"
 • "An official accused of dishonesty should be suspended forthwith"
 • "Come here now!"
  synonym:
 • immediately
 • ,
 • instantly
 • ,
 • straightaway
 • ,
 • straight off
 • ,
 • directly
 • ,
 • now
 • ,
 • right away
 • ,
 • at once
 • ,
 • forthwith
 • ,
 • like a shot

1. Utan dröjsmål eller tvekan

 • Utan tid att ingripa
 • "Han svarade direkt"
 • "Hittade ett svar direkt"
 • "En tjänsteman som anklagas för oärlighet bör omedelbart avstängas"
 • "Kom hit nu!"
  synonym:
 • omedelbart
 • ,
 • direkt
 • ,
 • rakt av
 • ,
 • nu
 • ,
 • genast
 • ,
 • på en gång
 • ,
 • som ett skott

2. Near or close by

 • "He passed immediately behind her"
  synonym:
 • immediately

2. Nära eller nära

 • "Han gick omedelbart bakom henne"
  synonym:
 • omedelbart

3. Bearing an immediate relation

 • "This immediately concerns your future"
  synonym:
 • immediately

3. Att ha en omedelbar relation

 • "Detta gäller omedelbart din framtid"
  synonym:
 • omedelbart

Examples of using

This growth ought to be removed immediately.
Denna tillväxt bör omedelbart tas bort.
Tom recovered his balance immediately.
Tom återställde balansen omedelbart.
This process must be stopped immediately, otherwise the server will breakdown.
Denna process måste stoppas omedelbart, annars kommer servern att gå sönder.