Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imagine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "imagine" till svenska språket

EnglishSwedish

Imagine

[Föreställ dig]
/ɪmæʤən/

verb

1. Form a mental image of something that is not present or that is not the case

 • "Can you conceive of him as the president?"
  synonym:
 • imagine
 • ,
 • conceive of
 • ,
 • ideate
 • ,
 • envisage

1. Bilda en mental bild av något som inte är närvarande eller som inte är fallet

 • "Kan du föreställa dig honom som president?"
  synonym:
 • föreställa sig
 • ,
 • idé

2. Expect, believe, or suppose

 • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"
 • "I thought to find her in a bad state"
 • "He didn't think to find her in the kitchen"
 • "I guess she is angry at me for standing her up"
  synonym:
 • think
 • ,
 • opine
 • ,
 • suppose
 • ,
 • imagine
 • ,
 • reckon
 • ,
 • guess

2. Förvänta, tro eller anta

 • "Jag föreställer mig att hon tjänade mycket pengar med sin nya roman"
 • "Jag tänkte hitta henne i ett dåligt tillstånd"
 • "Han tänkte inte hitta henne i köket"
 • "Jag antar att hon är arg på mig för att jag ställde upp henne"
  synonym:
 • tänka
 • ,
 • ådra
 • ,
 • anta
 • ,
 • föreställa sig
 • ,
 • räkna
 • ,
 • gissa

Examples of using

I can vividly imagine that.
Det kan jag livligt föreställa mig.
In this forest at every step we may face the most terrible perils that you can ever imagine. So let's go ahead.
I den här skogen kan vi vid varje steg möta de mest fruktansvärda farorna som du någonsin kan föreställa dig. Så låt oss gå vidare.
I can imagine that.
Det kan jag tänka mig.