Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imagination" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fantasi" till svenska språket

EnglishSwedish

Imagination

[Fantasi]
/ɪmæʤəneʃən/

noun

1. The formation of a mental image of something that is not perceived as real and is not present to the senses

 • "Popular imagination created a world of demons"
 • "Imagination reveals what the world could be"
  synonym:
 • imagination
 • ,
 • imaginativeness
 • ,
 • vision

1. Bildandet av en mental bild av något som inte uppfattas som verkligt och inte är närvarande för sinnena

 • "Populär fantasi skapade en värld av demoner"
 • "Fantasi avslöjar vad världen kan vara"
  synonym:
 • fantasi
 • ,
 • fantasifullhet
 • ,
 • vision

2. The ability to form mental images of things or events

 • "He could still hear her in his imagination"
  synonym:
 • imagination
 • ,
 • imaging
 • ,
 • imagery
 • ,
 • mental imagery

2. Förmågan att bilda mentala bilder av saker eller händelser

 • "Han kunde fortfarande höra henne i sin fantasi"
  synonym:
 • fantasi
 • ,
 • avbildning
 • ,
 • bildspråk
 • ,
 • mentala bilder

3. The ability to deal resourcefully with unusual problems

 • "A man of resource"
  synonym:
 • resource
 • ,
 • resourcefulness
 • ,
 • imagination

3. Förmågan att på ett resursrikt sätt hantera ovanliga problem

 • "En man av resurs"
  synonym:
 • resurs
 • ,
 • fyndighet
 • ,
 • fantasi

Examples of using

Don't let your imagination run away with you.
Låt inte fantasin rinna iväg med dig.
It was just your imagination.
Det var bara din fantasi.
That doesn't exist except in your imagination.
Det finns inte förutom i din fantasi.