Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "illustrate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "illustrera" till svenska språket

EnglishSwedish

Illustrate

[Illustrera]
/ɪləstret/

verb

1. Clarify by giving an example of

  synonym:
 • exemplify
 • ,
 • illustrate
 • ,
 • instance

1. Förtydliga genom att ge ett exempel på

  synonym:
 • exemplifiera
 • ,
 • illustrera
 • ,
 • exempel

2. Depict with an illustration

  synonym:
 • illustrate

2. Avbilda med en illustration

  synonym:
 • illustrera

3. Supply with illustrations

 • "Illustrate a book with drawings"
  synonym:
 • illustrate

3. Förråd med illustrationer

 • "Illustrera en bok med teckningar"
  synonym:
 • illustrera

Examples of using

Everyone can feed the database to illustrate new vocabulary.
Alla kan mata databasen för att illustrera nytt ordförråd.