Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "illuminated" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "upplyst" till svenska språket

EnglishSwedish

Illuminated

[Upplyst]
/ɪlumənetəd/

adjective

1. Provided with artificial light

 • "Illuminated advertising"
 • "Looked up at the lighted windows"
 • "A brightly lit room"
 • "A well-lighted stairwell"
  synonym:
 • illuminated
 • ,
 • lighted
 • ,
 • lit
 • ,
 • well-lighted

1. Försedd med artificiellt ljus

 • "Belyst reklam"
 • "Tittade upp på de upplysta fönstren"
 • "Ett starkt upplyst rum"
 • "Ett väl upplyst trapphus"
  synonym:
 • upplyst
 • ,
 • tänd
 • ,
 • väl upplyst

Examples of using

The square was illuminated by bright lights.
Torget var upplyst av starkt ljus.