Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ideal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ideal" till svenska språket

EnglishSwedish

Ideal

[Idealisk]
/aɪdil/

noun

1. The idea of something that is perfect

 • Something that one hopes to attain
  synonym:
 • ideal

1. Tanken på något som är perfekt

 • Något som man hoppas uppnå
  synonym:
 • idealisk

2. Model of excellence or perfection of a kind

 • One having no equal
  synonym:
 • ideal
 • ,
 • paragon
 • ,
 • nonpareil
 • ,
 • saint
 • ,
 • apotheosis
 • ,
 • nonesuch
 • ,
 • nonsuch

2. Modell för excellens eller perfektion av ett slag

 • En som inte har någon jämlike
  synonym:
 • idealisk
 • ,
 • förebild
 • ,
 • nonpareil
 • ,
 • helgon
 • ,
 • apoteos
 • ,
 • nonesuch
 • ,
 • sådär

adjective

1. Conforming to an ultimate standard of perfection or excellence

 • Embodying an ideal
  synonym:
 • ideal

1. Överensstämmer med en ultimat standard av perfektion eller excellens

 • Förkroppsligar ett ideal
  synonym:
 • idealisk

2. Constituting or existing only in the form of an idea or mental image or conception

 • "A poem or essay may be typical of its period in idea or ideal content"
  synonym:
 • ideal

2. Utgörande eller existerande endast i form av en idé eller mental bild eller uppfattning

 • "En dikt eller essä kan vara typisk för sin period i idé eller idealiskt innehåll"
  synonym:
 • idealisk

3. Of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas

  synonym:
 • ideal
 • ,
 • idealistic

3. Av eller relaterar till den filosofiska läran om idéernas verklighet

  synonym:
 • idealisk
 • ,
 • idealistisk

Examples of using

It is ideal for those who want to lead a healthy life.
Det är idealiskt för dem som vill leva ett hälsosamt liv.
Why is Esperanto the ideal language for communication?
Varför är esperanto det idealiska språket för kommunikation?
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.
Goda vänner, bra böcker och ett sömnigt samvete: det här är det perfekta livet.