Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ice" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "is" till svenska språket

EnglishSwedish

Ice

[Is]
/aɪs/

noun

1. Water frozen in the solid state

 • "Americans like ice in their drinks"
  synonym:
 • ice
 • ,
 • water ice

1. Vatten fryst i fast tillstånd

 • "Amerikaner gillar is i sina drinkar"
  synonym:
 • is
 • ,
 • vattenis

2. The frozen part of a body of water

  synonym:
 • ice

2. Den frusna delen av en vattenförekomst

  synonym:
 • is

3. Diamonds

 • "Look at the ice on that dame!"
  synonym:
 • ice
 • ,
 • sparkler

3. Diamanter

 • "Titta på isen på den där damen!"
  synonym:
 • is
 • ,
 • tomtebloss

4. A flavored sugar topping used to coat and decorate cakes

  synonym:
 • frosting
 • ,
 • icing
 • ,
 • ice

4. En smaksatt sockertoppning som används för att belägga och dekorera kakor

  synonym:
 • frosting
 • ,
 • isbildning
 • ,
 • is

5. A frozen dessert with fruit flavoring (especially one containing no milk)

  synonym:
 • ice
 • ,
 • frappe

5. En fryst dessert med fruktarom (särskilt en som inte innehåller mjölk)

  synonym:
 • is
 • ,
 • frappe

6. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

6. Ett amfetaminderivat (varunamn methedrine) som används i form av en kristallin hydroklorid

 • Används som stimulerande medel till nervsystemet och som aptitnedsättande medel
  synonym:
 • metamfetamin
 • ,
 • metamfetaminhydroklorid
 • ,
 • Metedrin
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxiefedrin
 • ,
 • krita
 • ,
 • kycklingfoder
 • ,
 • vev
 • ,
 • glas
 • ,
 • is
 • ,
 • shabu
 • ,
 • skräp

7. A heat engine in which combustion occurs inside the engine rather than in a separate furnace

 • Heat expands a gas that either moves a piston or turns a gas turbine
  synonym:
 • internal-combustion engine
 • ,
 • ICE

7. En värmemotor där förbränning sker inuti motorn snarare än i en separat ugn

 • Värme expanderar en gas som antingen flyttar en kolv eller vrider en gasturbin
  synonym:
 • förbränningsmotor
 • ,
 • IS

8. A rink with a floor of ice for ice hockey or ice skating

 • "The crowd applauded when she skated out onto the ice"
  synonym:
 • ice rink
 • ,
 • ice-skating rink
 • ,
 • ice

8. En rink med ett golv av is för ishockey eller skridskoåkning

 • "Publiken applåderade när hon åkte ut på isen"
  synonym:
 • ishall
 • ,
 • skridskobana
 • ,
 • is

verb

1. Decorate with frosting

 • "Frost a cake"
  synonym:
 • frost
 • ,
 • ice

1. Dekorera med frosting

 • "Frosta en tårta"
  synonym:
 • frost
 • ,
 • is

2. Cause to become ice or icy

 • "An iced summer drink"
  synonym:
 • ice

2. Orsaka att bli is eller is

 • "En iskall sommardrink"
  synonym:
 • is

3. Put ice on or put on ice

 • "Ice your sprained limbs"
  synonym:
 • ice

3. Lägg is på eller lägg på is

 • "Is dina stukade lemmar"
  synonym:
 • is

Examples of using

Several ships are stuck in sea ice in Antarctica.
Flera fartyg sitter fast i havsis i Antarktis.
I'd rather have ice cream.
Jag tar hellre glass.
The ice on the lake is too thin to bear your weight.
Isen på sjön är för tunn för att bära din vikt.