Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hyena" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hyena" till svenska språket

EnglishSwedish

Hyena

[Hyena]
/haɪinə/

noun

1. Doglike nocturnal mammal of africa and southern asia that feeds chiefly on carrion

    synonym:
  • hyena
  • ,
  • hyaena

1. Hundliknande nattaktiva däggdjur i afrika och södra asien som livnär sig främst på kadaver

    synonym:
  • hyena
  • ,
  • hyaena