Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humiliating" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förödmjukande" till svenska språket

EnglishSwedish

Humiliating

[Förnedrande]
/hjumɪlietɪŋ/

adjective

1. Causing awareness of your shortcomings

 • "Golf is a humbling game"
  synonym:
 • demeaning
 • ,
 • humbling
 • ,
 • humiliating
 • ,
 • mortifying

1. Orsakar medvetenhet om dina brister

 • "Golf är ett ödmjukt spel"
  synonym:
 • förnedrande
 • ,
 • ödmjukande
 • ,
 • förödande

Examples of using

How humiliating!
Vad förödmjukande!