Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humanism" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "humanism" till svenska språket

EnglishSwedish

Humanism

[Humanism]
/hjumənɪzəm/

noun

1. The doctrine that people's duty is to promote human welfare

  synonym:
 • humanitarianism
 • ,
 • humanism

1. Läran att människors plikt är att främja mänsklig välfärd

  synonym:
 • humanitärism
 • ,
 • humanism

2. The doctrine emphasizing a person's capacity for self-realization through reason

 • Rejects religion and the supernatural
  synonym:
 • humanism
 • ,
 • secular humanism

2. Läran som betonar en persons förmåga till självförverkligande genom förnuftet

 • Förkastar religionen och det övernaturliga
  synonym:
 • humanism
 • ,
 • sekulär humanism

3. The cultural movement of the renaissance

 • Based on classical studies
  synonym:
 • humanism

3. Renässansens kulturrörelse

 • Baserad på klassiska studier
  synonym:
 • humanism