Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "howling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ylande" till svenska språket

EnglishSwedish

Howling

[Ylande]
/haʊlɪŋ/

noun

1. A long loud emotional utterance

 • "He gave a howl of pain"
 • "Howls of laughter"
 • "Their howling had no effect"
  synonym:
 • howl
 • ,
 • howling
 • ,
 • ululation

1. Ett långt högt känsloyttrande

 • "Han gav ett tjut av smärta"
 • "Skrattets tjut"
 • "Deras ylande hade ingen effekt"
  synonym:
 • tjut
 • ,
 • ylande
 • ,
 • ululation

adjective

1. Extraordinarily good or great

 • Used especially as intensifiers
 • "A fantastic trip to the orient"
 • "The film was fantastic!"
 • "A howling success"
 • "A marvelous collection of rare books"
 • "Had a rattling conversation about politics"
 • "A tremendous achievement"
  synonym:
 • fantastic
 • ,
 • grand
 • ,
 • howling(a)
 • ,
 • marvelous
 • ,
 • marvellous
 • ,
 • rattling(a)
 • ,
 • terrific
 • ,
 • tremendous
 • ,
 • wonderful
 • ,
 • wondrous

1. Utomordentligt bra eller bra

 • Används speciellt som förstärkare
 • "En fantastisk resa till orienten"
 • "Filmen var fantastisk!"
 • "En ylande framgång"
 • "En fantastisk samling sällsynta böcker"
 • "Hade ett skramlande samtal om politik"
 • "En enorm prestation"
  synonym:
 • fantastiskt
 • ,
 • grand
 • ,
 • tjutande(a)
 • ,
 • skramlande(a)
 • ,
 • enorm
 • ,
 • underbar

Examples of using

The dogs were howling at the moon.
Hundarna ylade mot månen.