Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "howl" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "yl" till svenska språket

EnglishSwedish

Howl

[Yl]
/haʊl/

noun

1. A long loud emotional utterance

 • "He gave a howl of pain"
 • "Howls of laughter"
 • "Their howling had no effect"
  synonym:
 • howl
 • ,
 • howling
 • ,
 • ululation

1. Ett långt högt känsloyttrande

 • "Han gav ett tjut av smärta"
 • "Skrattets tjut"
 • "Deras ylande hade ingen effekt"
  synonym:
 • tjut
 • ,
 • ylande
 • ,
 • ululation

2. The long plaintive cry of a hound or a wolf

  synonym:
 • howl

2. Det långa klagande ropet från en hund eller en varg

  synonym:
 • tjut

3. A loud sustained noise resembling the cry of a hound

 • "The howl of the wind made him restless"
  synonym:
 • howl

3. Ett högt ihållande ljud som liknar en hunds rop

 • "Vindens tjut gjorde honom rastlös"
  synonym:
 • tjut

verb

1. Emit long loud cries

 • "Wail in self-pity"
 • "Howl with sorrow"
  synonym:
 • howl
 • ,
 • ululate
 • ,
 • wail
 • ,
 • roar
 • ,
 • yawl
 • ,
 • yaup

1. Avge långa högljudda rop

 • "Jämra sig i självömkan"
 • "Yl med sorg"
  synonym:
 • tjut
 • ,
 • ululate
 • ,
 • jämra sig
 • ,
 • vråla
 • ,
 • yawl
 • ,
 • japp

2. Cry loudly, as of animals

 • "The coyotes were howling in the desert"
  synonym:
 • howl
 • ,
 • wrawl
 • ,
 • yammer
 • ,
 • yowl

2. Gråt högt, som av djur

 • "Prärievargarna ylade i öknen"
  synonym:
 • tjut
 • ,
 • wrawl
 • ,
 • jammer
 • ,
 • yowl

3. Make a loud noise, as of wind, water, or vehicles

 • "The wind was howling in the trees"
 • "The water roared down the chute"
  synonym:
 • roar
 • ,
 • howl

3. Gör ett högt ljud, från vind, vatten eller fordon

 • "Vinden ylade i träden"
 • "Vattnet vrålade nerför rännan"
  synonym:
 • vråla
 • ,
 • tjut

4. Laugh unrestrainedly and heartily

  synonym:
 • roar
 • ,
 • howl

4. Skratta ohämmat och hjärtligt

  synonym:
 • vråla
 • ,
 • tjut