Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hound" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hund" till svenska språket

EnglishSwedish

Hound

[Hund]
/haʊnd/

noun

1. Any of several breeds of dog used for hunting typically having large drooping ears

  synonym:
 • hound
 • ,
 • hound dog

1. Någon av flera hundraser som används för jakt har vanligtvis stora hängande öron

  synonym:
 • hund
 • ,
 • hundhund

2. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

2. Någon som är moraliskt förkastlig

 • "Din smutsiga hund"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • svartvakt
 • ,
 • hund
 • ,
 • häl

verb

1. Pursue or chase relentlessly

 • "The hunters traced the deer into the woods"
 • "The detectives hounded the suspect until they found him"
  synonym:
 • hound
 • ,
 • hunt
 • ,
 • trace

1. Förfölja eller jaga obevekligt

 • "Jägarna spårade rådjuren in i skogen"
 • "Detektiverna jagade den misstänkte tills de hittade honom"
  synonym:
 • hund
 • ,
 • jaga
 • ,
 • spåra