Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hostage" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gisslan" till svenska språket

EnglishSwedish

Hostage

[Gisslan]
/hɑstɪʤ/

noun

1. A prisoner who is held by one party to insure that another party will meet specified terms

    synonym:
  • hostage
  • ,
  • surety

1. En fånge som hålls av en part för att försäkra att en annan part kommer att uppfylla angivna villkor

    synonym:
  • gisslan
  • ,
  • borgen

Examples of using

Russia expresses regret for those lost in the hostage incident.
Ryssland uttrycker beklagande över de som förlorats i gisslanincidenten.