Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hop" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hoppa" till svenska språket

EnglishSwedish

Hop

[Hopp]
/hɑp/

noun

1. The act of hopping

 • Jumping upward or forward (especially on one foot)
  synonym:
 • hop

1. Handlingen att hoppa

 • Hoppar uppåt eller framåt (särskilt på en fot)
  synonym:
 • hopp

2. Twining perennials having cordate leaves and flowers arranged in conelike spikes

 • The dried flowers of this plant are used in brewing to add the characteristic bitter taste to beer
  synonym:
 • hop
 • ,
 • hops

2. Tvinnade perenner med hjärtformade blad och blommor arrangerade i konliknande spikar

 • De torkade blommorna av denna växt används vid bryggning för att lägga till den karakteristiska bittra smaken till öl
  synonym:
 • hopp
 • ,
 • humle

3. An informal dance where popular music is played

  synonym:
 • hop
 • ,
 • record hop

3. En informell dans där populärmusik spelas

  synonym:
 • hopp
 • ,
 • skivhopp

verb

1. Jump lightly

  synonym:
 • hop
 • ,
 • skip
 • ,
 • hop-skip

1. Hoppa lätt

  synonym:
 • hopp
 • ,
 • hoppa över

2. Move quickly from one place to another

  synonym:
 • hop

2. Flytta snabbt från en plats till en annan

  synonym:
 • hopp

3. Travel by means of an aircraft, bus, etc.

 • "She hopped a train to chicago"
 • "He hopped rides all over the country"
  synonym:
 • hop

3. Resa med hjälp av ett flygplan, buss etc.

 • "Hon hoppade ett tåg till chicago"
 • "Han hoppade turer över hela landet"
  synonym:
 • hopp

4. Traverse as if by a short airplane trip

 • "Hop the pacific ocean"
  synonym:
 • hop

4. Travers som av en kort flygresa

 • "Hoppa stilla havet"
  synonym:
 • hopp

5. Jump across

 • "He hopped the bush"
  synonym:
 • hop

5. Hoppa över

 • "Han hoppade busken"
  synonym:
 • hopp

6. Make a jump forward or upward

  synonym:
 • hop

6. Gör ett hopp framåt eller uppåt

  synonym:
 • hopp