Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hooked" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hooked" till svenska språket

EnglishSwedish

Hooked

[Krokad]
/hʊkt/

adjective

1. Curved down like an eagle's beak

  synonym:
 • aquiline
 • ,
 • hooked

1. Böjd ner som en örns näbb

  synonym:
 • aquilin
 • ,
 • krokad

2. Addicted to a drug

  synonym:
 • dependent
 • ,
 • dependant
 • ,
 • drug-addicted
 • ,
 • hooked
 • ,
 • strung-out

2. Beroende av en drog

  synonym:
 • beroende
 • ,
 • drogberoende
 • ,
 • krokad
 • ,
 • utträdd

3. Having or resembling a hook (especially in the ability to grasp and hold)

 • "Hooklike thorns"
  synonym:
 • hooklike
 • ,
 • hooked

3. Att ha eller likna en krok (särskilt i förmågan att greppa och hålla)

 • "Krokliknande taggar"
  synonym:
 • krokliknande
 • ,
 • krokad

Examples of using

Tom is hooked up to a respirator.
Tom är ansluten till en respirator.
Today I hooked my trailer up to my car, filled it with rubbish and took a very full load to the local rubbish dump.
Idag hakade jag upp min släpvagn till min bil, fyllde den med skräp och tog en mycket full last till den lokala soptippen.
At first, I was only looking at the French sentences, but before I knew it, I was hooked into translating them.
Först tittade jag bara på de franska meningarna, men innan jag visste ordet av var jag fast i att översätta dem.