Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hood" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "huva" till svenska språket

EnglishSwedish

Hood

[Huva]
/hʊd/

noun

1. An aggressive and violent young criminal

  synonym:
 • hood
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • goon
 • ,
 • punk
 • ,
 • thug
 • ,
 • tough
 • ,
 • toughie
 • ,
 • strong-armer

1. En aggressiv och våldsam ung brottsling

  synonym:
 • huva
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • goon
 • ,
 • punk
 • ,
 • ligist
 • ,
 • tuff
 • ,
 • tuffing
 • ,
 • stark-armer

2. A protective covering that is part of a plant

  synonym:
 • hood
 • ,
 • cap

2. Ett skyddande hölje som är en del av en växt

  synonym:
 • huva
 • ,
 • keps

3. (slang) a neighborhood

  synonym:
 • hood

3. (slang) en stadsdel

  synonym:
 • huva

4. A tubular attachment used to keep stray light out of the lens of a camera

  synonym:
 • hood
 • ,
 • lens hood

4. Ett rörformigt fäste som används för att hålla ströljus borta från linsen på en kamera

  synonym:
 • huva
 • ,
 • linsskydd

5. (falconry) a leather covering for a hawk's head

  synonym:
 • hood

5. (falconry) ett läderöverdrag för ett hökhuvud

  synonym:
 • huva

6. Metal covering leading to a vent that exhausts smoke or fumes

  synonym:
 • hood
 • ,
 • exhaust hood

6. Metallbeläggning som leder till en ventil som släpper ut rök eller ångor

  synonym:
 • huva
 • ,
 • frånluftshuv

7. The folding roof of a carriage

  synonym:
 • hood

7. Det fällbara taket på en vagn

  synonym:
 • huva

8. A headdress that protects the head and face

  synonym:
 • hood

8. En huvudbonad som skyddar huvud och ansikte

  synonym:
 • huva

9. Protective covering consisting of a metal part that covers the engine

 • "There are powerful engines under the hoods of new cars"
 • "The mechanic removed the cowling in order to repair the plane's engine"
  synonym:
 • hood
 • ,
 • bonnet
 • ,
 • cowl
 • ,
 • cowling

9. Skyddskåpa bestående av en metalldel som täcker motorn

 • "Det finns kraftfulla motorer under huvarna på nya bilar"
 • "Mekanikern tog bort kåpan för att reparera planets motor"
  synonym:
 • huva
 • ,
 • motorhuv
 • ,
 • kåpa

10. (zoology) an expandable part or marking that resembles a hood on the head or neck of an animal

  synonym:
 • hood

10. (zoologi) en expanderbar del eller markering som liknar en huva på ett djurs huvud eller hals

  synonym:
 • huva

verb

1. Cover with a hood

 • "The bandits were hooded"
  synonym:
 • hood

1. Täck med huva

 • "Banditerna var huvklädda"
  synonym:
 • huva

Examples of using

How do I open the hood?
Hur öppnar jag huven?
Open the hood.
Ppna huven.
It's so hot that you could cook an egg on the hood of a car.
Det är så varmt att man kan laga ett ägg på motorhuven på en bil.