Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "honeycomb" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bikaka" till svenska språket

EnglishSwedish

Honeycomb

[Honungskaka]
/hənikoʊm/

noun

1. A structure of small hexagonal cells constructed from beeswax by bees and used to store honey and larvae

  synonym:
 • honeycomb

1. En struktur av små hexagonala celler konstruerade av bivax av bin och används för att lagra honung och larver

  synonym:
 • honungskaka

2. A framework of hexagonal cells resembling the honeycomb built by bees

  synonym:
 • honeycomb

2. Ett ramverk av hexagonala celler som liknar bikakan byggd av bin

  synonym:
 • honungskaka

verb

1. Carve a honeycomb pattern into

 • "The cliffs were honeycombed"
  synonym:
 • honeycomb

1. Rista in ett bikakemönster

 • "Klipporna var honeycombed"
  synonym:
 • honungskaka

2. Penetrate thoroughly and into every part

 • "The revolutionaries honeycombed the organization"
  synonym:
 • honeycomb

2. Penetrera noggrant och in i varje del

 • "Revolutionärerna honeycombed organisationen"
  synonym:
 • honungskaka

3. Make full of cavities, like a honeycomb

  synonym:
 • honeycomb

3. Gör full av håligheter, som en bikaka

  synonym:
 • honungskaka