Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "homestead" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hemman" till svenska språket

EnglishSwedish

Homestead

[Hembygdsgård]
/hoʊmstɛd/

noun

1. The home and adjacent grounds occupied by a family

  synonym:
 • homestead

1. Hemmet och angränsande tomter som upptas av en familj

  synonym:
 • hembygdsgård

2. Land acquired from the united states public lands by filing a record and living on and cultivating it under the homestead law

  synonym:
 • homestead

2. Mark som förvärvats från usa:s offentliga mark genom att lämna in ett register och leva vidare och odla det enligt hembygdslagen

  synonym:
 • hembygdsgård

3. Dwelling that is usually a farmhouse and adjoining land

  synonym:
 • homestead

3. Bostad som vanligtvis är en bondgård och angränsande mark

  synonym:
 • hembygdsgård

verb

1. Settle land given by the government and occupy it as a homestead

  synonym:
 • homestead

1. Bosätta mark som ges av regeringen och ockupera den som ett hem

  synonym:
 • hembygdsgård