Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hint" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tips" till svenska språket

EnglishSwedish

Hint

[Tips]
/hɪnt/

noun

1. An indirect suggestion

 • "Not a breath of scandal ever touched her"
  synonym:
 • hint
 • ,
 • intimation
 • ,
 • breath

1. Ett indirekt förslag

 • "Inte en fläkt av skandal har någonsin berört henne"
  synonym:
 • ledtråd
 • ,
 • antydan
 • ,
 • andedräkt

2. A slight indication

  synonym:
 • hint
 • ,
 • clue

2. En liten indikation

  synonym:
 • ledtråd

3. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

3. En liten men märkbar mängd

 • "Den här rätten kan använda en touch av vitlök"
  synonym:
 • röra
 • ,
 • ledtråd
 • ,
 • nyans
 • ,
 • kvalster
 • ,
 • nypa
 • ,
 • anteckna
 • ,
 • fläck
 • ,
 • soupcon

4. A just detectable amount

 • "He speaks french with a trace of an accent"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • hint
 • ,
 • suggestion

4. En precis detekterbar mängd

 • "Han talar franska med ett spår av accent"
  synonym:
 • spåra
 • ,
 • ledtråd
 • ,
 • förslag

5. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

5. En indikation på potentiell möjlighet

 • "Han fick ett tips på börsen"
 • "En bra ledning för ett jobb"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • leda
 • ,
 • styra
 • ,
 • konfidentiell information
 • ,
 • vind
 • ,
 • ledtråd

verb

1. Drop a hint

 • Intimate by a hint
  synonym:
 • hint
 • ,
 • suggest

1. Släpp en ledtråd

 • Intimt av en antydan
  synonym:
 • ledtråd
 • ,
 • föreslå

Examples of using

Can't you take a hint?
Kan du inte ta en hint?
Is that a hint?
R det en antydan?
For the intelligent, a hint is sufficient.
För de intelligenta räcker det med en antydan.