Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hibernation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "viloläge" till svenska språket

EnglishSwedish

Hibernation

[Viloläge]
/haɪbərneʃən/

noun

1. The torpid or resting state in which some animals pass the winter

  synonym:
 • hibernation

1. Det torpida eller vilande tillstånd där vissa djur passerar vintern

  synonym:
 • viloläge

2. Cessation from or slowing of activity during the winter

 • Especially slowing of metabolism in some animals
  synonym:
 • hibernation

2. Upphörande från eller avmattning av aktivitet under vintern

 • Särskilt avmattning av ämnesomsättningen hos vissa djur
  synonym:
 • viloläge

3. The act of retiring into inactivity

 • "He emerged from his hibernation to make his first appearance in several years"
  synonym:
 • hibernation

3. Handlingen att dra sig tillbaka till inaktivitet

 • "Han kom ur sin viloläge för att göra sitt första framträdande på flera år"
  synonym:
 • viloläge