Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "helper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hjälpare" till svenska språket

EnglishSwedish

Helper

[Hjälpare]
/hɛlpər/

noun

1. A person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

 • "My invaluable assistant"
 • "They hired additional help to finish the work"
  synonym:
 • assistant
 • ,
 • helper
 • ,
 • help
 • ,
 • supporter

1. En person som bidrar till att uppfylla ett behov eller främja en insats eller ett syfte

 • "Min ovärderliga assistent"
 • "De anlitade ytterligare hjälp för att avsluta arbetet"
  synonym:
 • assistent
 • ,
 • hjälpare
 • ,
 • hjälp
 • ,
 • supporter

2. A person who helps people or institutions (especially with financial help)

  synonym:
 • benefactor
 • ,
 • helper

2. En person som hjälper människor eller institutioner (särskilt med ekonomisk hjälp)

  synonym:
 • välgörare
 • ,
 • hjälpare